Tìm kiếm
Thông tin nào trên Cổng TTĐT bạn quan tâm nhất?
Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp

Huyện Nam Đông có tổng diện tích tự nhiên 64.777 ha, trong đó đất lâm nghiệp 54.657,46 ha, chiếm 84.37% diện tích tự nhiên. Phần lớn diện tích có rừng tự nhiên được các chủ rừng Nhà nước quản lý. Rừng và đất rừng tự nhiên huyện quản lý khoảng 7.000 ha.
Theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
Ngày 08 tháng 4 năm 2014, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức họp giao ban giữa Thường trực HĐND huyện và các xã, thị trấn. Thành phần tham dự có các đồng chí trong Thường trực HĐND; lãnh đạo các Ban của HĐND huyện; lãnh đạo Văn phòng HĐND & UBND huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn.
Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trể, gây phiền hà hoặc không thực hiện , thực hiện không đúng quy định hành chính cưa cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sách nhiễu,gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính, hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yếu công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đang tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính ...
Lịch công tác tuần
Thứ 2 ngày 14/04/2014
Chủ tịch: Ngô Văn Chiến
07h00 - 11h00: - Kiểm tra cơ sở MN Tà rị, Tà rinh
Phó Chủ tịch: Trần Quốc Phụng
07h00 - 11h00: - Dự Hội thảo xúc tiến Thương mại tỉnh TT.Huế năm 2014
Phó Chủ tịch: Lê Thị Thu Hương
07h00 - 11h00: - Làm việc tại cơ quan
Chủ tịch: Ngô Văn Chiến
13h00 - 17h00: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch: Lê Thị Thu Hương
13h00 - 17h00: -Họp Tiểu ban Nội dung Đại hội DTTS
Thứ 3 ngày 15/04/2014
Chủ tịch: Ngô Văn Chiến
07h00 - 11h00: - Họp Thường vụ Huyện ủy
13h00 - 17h00: - Làm việc với UBND xã Thượng Long (đ/c Hoàng)
Phó Chủ tịch: Trần Quốc Phụng
13h00 - 17h00: - Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch: Lê Thị Thu Hương
13h00 - 17h00: - Họp BCH Khuyến học tỉnh
Thứ 4 ngày 16/04/2014
Chủ tịch: Ngô Văn Chiến
07h00 - 11h00: -Kiểm tra các công trình XD năm 2014
Phó Chủ tịch: Trần Quốc Phụng
07h00 - 11h00: - Họp giải quyết nợ đọng dự án chăm sóc cao su tiểu điền (đ/c Mẫn)
Phó Chủ tịch: Lê Thị Thu Hương
07h00 - 11h00: - Làm việc với Phòng VH&TT huyện (đ/c Yến)
Chủ tịch: Ngô Văn Chiến
13h00 - 17h00: - Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch: Trần Quốc Phụng
13h00 - 17h00: - Làm việc với đơn vị tư vấn Quy hoạch (vùng A Kỳ, Thượng Long)
Phó Chủ tịch: Lê Thị Thu Hương
13h00 - 17h00: - Đi cơ sở
Thứ 5 ngày 17/04/2014
Chủ tịch: Ngô Văn Chiến
07h00 - 11h00: - Làm việc với UBND xã Hương Phú (đ/c Hóa)
Phó Chủ tịch: Trần Quốc Phụng
07h00 - 11h00: -Kiểm tra sản xuất
Phó Chủ tịch: Lê Thị Thu Hương
07h00 - 11h00: - Làm việc tại cơ quan
Chủ tịch: Ngô Văn Chiến
13h00 - 17h00: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch: Trần Quốc Phụng
13h00 - 17h00: - Kiểm tra công tác GPMB các công trình
Phó Chủ tịch: Lê Thị Thu Hương
13h00 - 17h00: -Làm việc với Hội Khuyến học huyện Nam Đông
Thứ 6 ngày 18/04/2014
Chủ tịch: Ngô Văn Chiến
07h00 - 11h00: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch: Trần Quốc Phụng
07h00 - 11h00: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch: Lê Thị Thu Hương
07h00 - 11h00: - Họp BCĐ hỗ trợ nhà ở cho đối tượng chính sách (đ/c Yến)
Chủ tịch: Ngô Văn Chiến
13h00 - 17h00: - Dự Chương trình giao lưu Festival Huế 2014.
Phó Chủ tịch: Trần Quốc Phụng
13h00 - 17h00: - Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch: Lê Thị Thu Hương
13h00 - 17h00: - Làm việc tại cơ quan
Thứ 7 ngày 19/04/2014
Chủ nhật ngày 20/04/2014
Đăng nhập hệ thống
Kiểu đăng nhập:
Người dùng:
Mật khẩu:
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 235.256
Hiện tại có 173 khách

TRỢ GIÚP TRỰC TUYẾN