Tìm kiếm
Thông tin nào trên Cổng TTĐT bạn quan tâm nhất?
Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp

Huyện Nam Đông có tổng diện tích tự nhiên 64.777 ha, trong đó đất lâm nghiệp 54.657,46 ha, chiếm 84.37% diện tích tự nhiên. Phần lớn diện tích có rừng tự nhiên được các chủ rừng Nhà nước quản lý. Rừng và đất rừng tự nhiên huyện quản lý khoảng 7.000 ha.
Thực hiện chủ trương phát triển nông nghiệp toàn diện, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Ngày 31/3/2014, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Đề án số 02/ĐA-UBND về việc làm giàu rừng và phát triển lâm sản ngoài gỗ.
Theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trể, gây phiền hà hoặc không thực hiện , thực hiện không đúng quy định hành chính cưa cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sách nhiễu,gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính, hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yếu công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đang tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính ...
Lịch công tác tuần
Thứ 2 ngày 21/04/2014
Chủ tịch: Ngô Văn Chiến
07h00 - 11h00: Dự Trực báo Bộ CHQS tỉnh tại Huyện
Phó Chủ tịch: Trần Quốc Phụng
07h00 - 11h00: Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch: Lê Thị Thu Hương
07h00 - 11h00: Họp BCĐ Đại hội DTTS
Chủ tịch: Ngô Văn Chiến
13h00 - 17h00: Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch: Trần Quốc Phụng
13h00 - 17h00: Làm việc với lãnh đạo Hạt KL về rừng 661
Phó Chủ tịch: Lê Thị Thu Hương
13h00 - 17h00: Làm việc với LĐLĐ huyện
Thứ 3 ngày 22/04/2014
Chủ tịch: Ngô Văn Chiến
07h00 - 11h00: Họp UBND huyện triển khai công tác tháng 5/2014
Phó Chủ tịch: Trần Quốc Phụng
07h00 - 11h00: Họp BCĐ cấp giấy CNQSD đất tại tỉnh
Chủ tịch: Ngô Văn Chiến
13h00 - 17h00: Kiểm tra sản xuất xã Thượng Nhật
Phó Chủ tịch: Trần Quốc Phụng
13h00 - 17h00: Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch: Lê Thị Thu Hương
13h00 - 17h00: Hội nghị VSATTP
Thứ 4 ngày 23/04/2014
Chủ tịch: Ngô Văn Chiến
07h00 - 11h00: Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch: Trần Quốc Phụng
07h00 - 11h00: Họp các ngành TN-MT, Công thương giải quyết cho thuê đất (đ/c Mẫn)
Phó Chủ tịch: Lê Thị Thu Hương
07h00 - 11h00: Họp Sở GDĐT tỉnh
Chủ tịch: Ngô Văn Chiến
13h00 - 17h00: Làm việc với giáo xứ Hương Phú (đ/c Hoàng)
Phó Chủ tịch: Trần Quốc Phụng
13h00 - 17h00: 14h: Họp Hội đồng KH-CN huyện (gác 3)
Phó Chủ tịch: Lê Thị Thu Hương
13h00 - 17h00: Làm việc tại cơ quan
Thứ 5 ngày 24/04/2014
Chủ tịch: Ngô Văn Chiến
07h00 - 11h00: Dự Đại hội MTTQVN huyện
13h00 - 17h00: Họp BCĐ xây dựng nông thôn mới
Phó Chủ tịch: Trần Quốc Phụng
13h00 - 17h00: -Dự Đại hội MTTQVN huyện
Phó Chủ tịch: Lê Thị Thu Hương
13h00 - 17h00: Đi cơ sở
Thứ 6 ngày 25/04/2014
Chủ tịch: Ngô Văn Chiến
07h00 - 11h00: Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch: Trần Quốc Phụng
07h00 - 11h00: Làm việc với Chủ tịch UBND thị trấn về GPMB (Đ/c Mẫn)
Phó Chủ tịch: Lê Thị Thu Hương
07h00 - 11h00: Dự bàn giao Cơ quan văn hóa tại Phòng VHTT
Chủ tịch: Ngô Văn Chiến
13h00 - 17h00: Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch: Trần Quốc Phụng
13h00 - 17h00: Họp Chi bộ
Thứ 7 ngày 26/04/2014
Chủ tịch: Ngô Văn Chiến
07h00 - 17h00: Làm việc tại cơ quan
Chủ nhật ngày 27/04/2014
Đăng nhập hệ thống
Kiểu đăng nhập:
Người dùng:
Mật khẩu:
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 244.231
Hiện tại có 14 khách

TRỢ GIÚP TRỰC TUYẾN