Tìm kiếm
Thông tin nào trên Cổng TTĐT bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 383.992
Truy cập hiện tại 7

TRỢ GIÚP TRỰC TUYẾN

Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp
Huyện Nam Đông có tổng diện tích tự nhiên 64.777 ha, trong đó đất lâm nghiệp 54.657,46 ha, chiếm 84.37% diện tích tự nhiên. Phần lớn diện tích có rừng tự nhiên được các chủ rừng Nhà nước quản lý. Rừng và đất rừng tự nhiên huyện quản lý khoảng 7.000 ha.
Theo Quyết định số 880/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành vào ngày 09/06/2014, một trong những định hướng nổi bật tại Quy hoạch này là xây dựng ngành điện tử, công nghệ thông tin trở thành ngành công nghiệp chủ lực, tạo cơ sở hỗ trợ cho các ngành phát triển khác; tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp ngành điện tử, công nghệ thông tin giai đoạn đến năm 2020 đạt 17 - 18%; tỷ trọng của ngành chiếm 9 - 10% trong cơ cấu ngành công nghiệp và đáp ứng 65 - 70 % nhu cầu thị trường…
Nhân kỷ niệm 69 năm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 02/9, UBND huyện Nam Đông đã có Công điện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đóng trên địa bàn tổ chức các hoạt động treo cở Đảng, cờ Tổ quốc và tổ chức trực cơ quan đơn vị; vận động làm sạch, đẹp đường làng ngõ xóm; thông báo cho cán bộ, công chức và người lao động được nghỉ 04 ngày (từ 30/8 đến hết ngày 02/9/2014) và đi làm bù vào ngày 06/9/2014.
Lịch công tác tuần
Thứ hai ngày 25/08/2014
Phó Chủ tịch: Hoàng Kim Thạnh
Sáng: -Dự tổng kết năm học 2013-2014 và triển khai nhiệm vụ năm học mới
Phó Chủ tịch: Lê Thị Thu Hương
Sáng: -Dự làm việc với Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh
Sáng: -Dự tổng kết năm học 2013-2014 và triển khai nhiệm vụ năm học mới
Chủ tịch: Ngô Văn Chiến
Sáng: -Dự tổng kết năm học 2013-2014 và triển khai nhiệm vụ năm học mới
Chủ tịch: Trần Xuân Bình
Sáng: -Dự tổng kết năm học 2013-2014 và triển khai nhiệm vụ năm học mới
Thường trực HĐND: Hồ Ngọc Hà
Sáng: -Tập huấn công tác dân vận tại Trung tâm BDCT huyện
Phó Chủ tịch: Hoàng Kim Thạnh
Chiều: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch: Lê Thị Thu Hương
Chiều: -Đi cơ sở
Chiều: -Sinh hoạt chi bộ
Chủ tịch: Ngô Văn Chiến
Chiều: -Làm việc tại cơ quan
Chủ tịch: Trần Xuân Bình
Chiều: -Làm việc tại cơ quan
Thường trực HĐND: Hồ Ngọc Hà
Chiều: -Tập huấn công tác dân vận tại Trung tâm BDCT huyện
Thứ ba ngày 26/08/2014
Phó Chủ tịch: Hoàng Kim Thạnh
Sáng: -Dự Hội nghị tại UBND tỉnh
Phó Chủ tịch: Lê Thị Thu Hương
Cả ngày: -Dự Hội nghị tại UBND tỉnh
Chủ tịch: Ngô Văn Chiến
Sáng: -Làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư
Chủ tịch: Trần Xuân Bình
Sáng: -Dự Hội nghị tại UBND tỉnh
Phó Chủ tịch: Lê Thị Thu Hương
Cả ngày: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch: Hoàng Kim Thạnh
Chiều: -Làm việc tại cơ quan
Chủ tịch: Ngô Văn Chiến
Chiều: -Làm việc tại cơ quan
Chủ tịch: Trần Xuân Bình
Chiều: -Dự Hội nghị tại UBND tỉnh
Thứ tư ngày 27/08/2014
Phó Chủ tịch: Hoàng Kim Thạnh
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch: Trần Quốc Phụng
Sáng: -Kiểm tra sản xuất các xã vùng trên
Phó Chủ tịch: Lê Thị Thu Hương
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Chủ tịch: Ngô Văn Chiến
Sáng: -Kiểm tra tiến độ các công trình xây dựng năm 2014
Chủ tịch: Trần Xuân Bình
Sáng: -Lên lớp tại Trung tâm BDCT huyện
Thường trực HĐND: Hồ Ngọc Hà
Cả ngày: -Tập huấn công tác dân vận tại Trung tâm BDCT huyện
Cả ngày: -Tập huấn công tác dân vận tại Trung tâm BDCT huyện
Phó Chủ tịch: Hoàng Kim Thạnh
Chiều: -Làm việc với Thường trực Đảng ủy xã Hương Hữu
Phó Chủ tịch: Trần Quốc Phụng
Chiều: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch: Lê Thị Thu Hương
Chiều: -Dự khai mạc liên hoan Nghệ thuật quần chúng các làng thôn văn hóa
Chủ tịch: Ngô Văn Chiến
Chiều: -Làm việc tại cơ quan
Chủ tịch: Trần Xuân Bình
Chiều: -Làm việc tại cơ quan
Thứ năm ngày 28/08/2014
Chủ tịch: Ngô Văn Chiến
Sáng: -Họp Thường vụ Huyện ủy
Chủ tịch: Trần Xuân Bình
Cả ngày: -Họp Thường vụ Huyện ủy
Thường trực HĐND: Hồ Ngọc Hà
Cả ngày: -Tập huấn công tác dân vận tại Trung tâm BDCT huyện
Chủ tịch: Ngô Văn Chiến
Chiều: -Họp các ngành giải quyết vướng mắc tại khu quy hoạch khu vực 1 thị trấn
Thứ sáu ngày 29/08/2014
Phó Chủ tịch: Hoàng Kim Thạnh
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Chủ tịch: Ngô Văn Chiến
Sáng: -Kiểm tra tiến độ nhà ở theo QĐ 22/QĐ-TTg
Thường trực HĐND: Hồ Ngọc Hà
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch: Trần Quốc Phụng
Cả ngày: -Họp khối nông nghiệp tại gác 3
Phó Chủ tịch: Lê Thị Thu Hương
Cả ngày: -Làm việc tại cơ quan
Chủ tịch: Trần Xuân Bình
Cả ngày: -Họp Tỉnh ủy
Phó Chủ tịch: Hoàng Kim Thạnh
Chiều: -Sinh hoạt chi bộ
Chủ tịch: Ngô Văn Chiến
Chiều: -Dự lễ trao tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng
Thường trực HĐND: Hồ Ngọc Hà
Chiều: -Sinh hoạt chi bộ
Thứ bảy ngày 30/08/2014
Chủ nhật ngày 31/08/2014
Đăng nhập hệ thống
Kiểu đăng nhập:
Người dùng:
Mật khẩu: